Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Rewitalizacja

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

 

W ramach przygotowania projektu, Zespół Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju Gdańska zorganizował cykl spotkań i warsztatów z mieszkańcami rewitalizowanych obszarów. Dzięki temu powstała lista koniecznych i pilnych inwestycji do realizacji. Szczególnie istotne okazało się wypracowanie niezbędnych działań społecznych oraz inwestycyjnych, które ściśle wiążą się z celami społecznymi.

W ciągu kilkunastu lat rewitalizowane obszary zmienią się nie do poznania. Kamienice i kameralne uliczki odzyskają dawny blask, zakończone zostaną inwestycje w zakresie poprawy jakości przestrzeni publicznych i podwórek. Poprawa sytuacji społecznej, gospodarczej oraz przestrzennej dzielnicy zrealizowana zostanie poprzez wdrożenie skoordynowanych działań. Zainicjowany w ten sposób proces zmian będzie wspierany i stymulowany tak, aby efekty działań były długotrwałe.

Zakres prac obejmować będzie przebudowę dróg wraz z rozbudową infrastruktury podziemnej, zagospodarowanie terenów zieleni. Przewidziano też remont budynków wspólnot mieszkaniowych i budynków komunalnych oraz przystosowanie lokali do prowadzenia działań społecznych. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020.

Koordynatorem rewitalizacji czterech dzielnic Gdańska jest Biuro Rozwoju Gdańska. Poszczególne zadania w ramach rewitalizacji gdańskich dzielnic oprócz Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska realizować będą także Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych i wspólnoty mieszkaniowe. Przed rozpoczęciem robót pozyskane zostaną dokumentacje projektowe. Przetargi będą sukcesywnie ogłaszane. Pozyskanie dokumentacji na wszystkie zadania przewidziane jest do końca 2018 roku.

 

Dolne Miasto

 EFRR

W ramach projektu zrewitalizowany zostanie obszar o powierzchni 87 ha zamieszkiwany przez ponad 8 400 osób. Na rewitalizację Dolnego Miasta przeznaczonych zostanie prawie 23 mln złotych.

Zadania DRMG przewidziane w ramach rewitalizacji:
1. Modernizacja terenu układu drogowego dla obszaru ul. Chłodnej, Sempołowskiej, Królikarnia - Link >>>

2. Modernizacja terenu układu drogowego dla obszaru ul. Przyokopowej, Polnej, Wierzbowej - Link >>>

3. Zagospodarowanie terenu Opływu Motławy - Link >>>

4. Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Królikarni 13 - Link >>>Nowy Port

EFRR

 

Rewitalizacja Nowego Portu obejmie obszar o łącznej powierzchni 165 ha zamieszkiwanego przez ok. 10 tys. osób. Wartość inwestycji w Nowym Porcie to ponad 22,7 mln złotych.

Zadania DRMG przewidziane w ramach rewitalizacji:
1. Przystosowanie do prowadzenia działań społecznych hali ul. Floriańskiej Link >>>
2. Przebudowa i modernizacja dróg i infrastruktury podziemnej ulic Góreckiego, Strajku Dokerów i Wilków Morskich Link >>>

 


Orunia

 EFRR

Na terenie Oruni rewitalizacja przebiegać będzie na obszarze o powierzchni 145 ha zamieszkiwanego przez ponad 10 tys. osób. Przewidziany koszt inwestycji to 22,1 mln złotych.

Zadania DRMG przewidziane w ramach rewitalizacji:
1. Ratusz przy ul. Gościnnej 1 Link >>>
2. Placówka wsparcia podwórkowego przy ul. Gościnnej
3. Kompleksowe zagospodarowanie lokalnych przestrzeni publicznych, w tym skweru przy ulicy Gościnnej Link >>>


 

Biskupia Górka i Stary Chełm

EFRR

 

Rewitalizacja na Starym Chełmie i Biskupiej Górce przebiegać będzie na obszarze 104 ha, który zamieszkuje ponad 6 tys. osób. Łączny koszt inwestycji na tym obszarze oszacowano na około 28,1 mln złotych.

Zadania DRMG przewidziane w ramach rewitalizacji:
1. Budynek przy ul. Buczka 16  Link >>>

2. Przebudowa ulic Biskupiej, Na Stoku, Salwator, Zaroślak i Górka  Link >>>

3. Urządzenie przestrzeni publicznej i terenów zielonych przy ul. Buczka Link >>>