Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Trwa przebudowa budynku przy ul. Styp-Rekowskiego [Program Rewitalizacji]

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

 Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Styp-Rekowskiego [Program Rewitalizacji]

EFRR

Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Styp-Rekowskiego 16 w Gdańsku. W budynku powstanie Centrum Wsparcia Rodziny oraz Dom Sąsiedzki.

W ramach projektu przewidziana jest przebudowa budynku oraz uporządkowanie ogrodu. Obecnie część obiektu nie jest użytkowana ze względu na zły stan techniczny. W zakresie zadania znalazła się m.in. wymiana instalacji elektrycznej, sanitarnej, wodociągowej i centralnego ogrzewania. Budynek zostanie także docieplony i zyska nową elewację oraz nowe okna i drzwi. Budynek będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przebudowane zostaną klatki schodowe, dzięki czemu możliwy będzie montaż windy. Ponadto od strony ogrodu pojawi się pochylnia ułatwiająca dostęp do budynku. Zmiany przejdzie także otoczenie budynku. W planach jest zagospodarowanie ogrodu, które obejmie m.in. nasadzenia zieleni i kwiatów oraz montaż nowych ławek.

Głównym celem utworzenia Domu Sąsiedzkiego jest stworzenie miejsca dla realizacji różnych aktywności społeczności lokalnej. Budynek posiada bardzo dobrą lokalizację w centrum Starego Chełmu. Podczas przeprowadzonych konsultacji społecznych mieszkańcy wielokrotnie wskazywali ten budynek jako przyszłą lokalizację obiektu służącego lokalnej społeczności. W planach jest utworzenie m.in. sali tanecznej, sali komputerowej i klubu dziecięcego. Z kolei Centrum Wsparcia Rodziny powstanie, by zapewnić wsparcie specjalistyczne młodzieży i młodym dorosłym, borykającym się z trudnościami w życiu codziennym. W budynku swoją siedzibę będzie miała również Rada Dzielnicy Chełm.

Zamówienie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Aktualizacja, 10.10.2023 r.

Kontynuowane są prace związane z wykonaniem elewacji. Prace koncentrują się wewnątrz obiektu, gdzie wykonywane są posadzki, trwa docieplanie stropodachu. Ponadto trwają prace instalacyjne.

Dom sasiedzki Styp Rekowskiego 07 10 23 3

Load More

Aktualizacja, 04.08.2023 r.

Kontynuowane są prace związane z wykonaniem pokrycia dachowego. Ponadto trwa montaż instalacji wewnątrz obiektu.

Dom sasiedzki Styp Rekowskiego 03 08 23 11 

Load More

Aktualizacja, 12.06.2023 r.

Trwa prace nad wykonaniem więźby dachowej. Ponadto prowadzone są roboty wewnątrz budynku.

Styp Rekowskiego 10 06 23 16 1

Load More

Aktualizacja, 11.04.2023 r.

Budynek Styp Rekowskiego 11 04 23 8

 

Aktualizacja, 20.12.2022 r.

Trwa wykonywanie nowej elewacji i pokrycia dachowego. Trwają również prace wewnątrz obiektu.

Budynek StypRekowskiego 16 12 2 2

Load More

 Aktualizacja, 18.11.2022 r.

Wewnątrz obiektu trwa wymiana stropu i więźby dachowej. Ponadto prowadzone są roboty związane z wykonaniem nowej elewacji.

Przebudowa budynku Styp Rekowskiego 17 11 22 3

Load More

Aktualizacja, 03.08.2022 r.

Trwają prace rozbiórkowe wewnątrz obiektu, m.in stropów. Ponadto demontowane są stare drzwi i okna.

Przebudowa budynku StypRekowskiego 03 08 22 17

Load More

Aktualizacja, 20.05.2022 r.

Trwa skuwanie tynków wewnątrz obiektu. Ponadto trwają rozbiórki na poddaszu.

Przebudowa budynku Styp Rekowskiego 18 05 22 15

Load More

Aktualizacja, 15.03.2022 r.

Na terenie budowy wykonywane są prace związane ze zrywaniem tynków i posadzek. Trwają rozbiórki na poddaszu.

Rozbudowa budynku Styp Rekowskiego 14 03 22 15

Load More

Aktualizacja, 04.02.2022 r.

Wykonawca rozpoczął prace w budynku przy ul. Styp-Rekowskiego. Obecnie trwają rozbiórki wewnątrz obiektu.

Dom Sasiedzki Styp Rekowskiego 04 02 22 13 

Load More

Aktualizacja, 28.12.2021 r.

Umowę na realizację zadania podpisano z firmą XEMAR sp. z o.o. Koszt prac to ponad 8 mln złotych. Inwestycja zakończy się w grudniu 2022 r.

Aktualizacja, 6.12.2021 r.

Wyłoniliśmy wykonawcę przetargu na realizację zadania. W najbliższym czasie umowa zostanie podpisana z konsorcjum firm, którego liderem jest firma XEMAR sp. z o.o.

Aktualizacja, 28.10.2021 r.

Na realizację zadania zabezpieczono 6 805 000,00 zł. Wpłynęły cztery oferty, które są obecnie analizowane:

  1. KONSORCJUM FIRM, Lider:  XEMAR sp. z o.o. -  8 107 996,12 zł
  2. PBE ELBUD Gdańsk SA -  9 384 900,00 zł

  3. PHU LABAR LECH LABUDDA -  9 566 940,00 zł

  4. FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA SARDAW MARCIN PLICHTA -  9 635 096,24 zł

 

Aktualizacja, 29.09.2021 r.

Otwarcie ofert przeniesiono na 29 października.

Aktualizacja, 25.08.2021 r.

Otwarcie ofert przeniesiono na 30 września.

Aktualizacja: 7.04.2021 r.

Ogłoszono przetarg na realizację zadania. Oferty poznamy 7 maja. Prace mają potrwać 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Aktualizacja, 12.03.2021 r.

Inwestycja jest obecnie na etapie przygotowania postępowania przetargowego na realizację robót. Z uwagi na to, że zadanie posiada dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dokumenty przetargowe zostały przekazane do obowiązkowej kontroli Urzędu Marszałkowskiego. Po zakończeniu kontroli ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy robót. Planowany termin ogłoszenia przetargu to przełom marca/kwietnia. Przetarg ogłoszony zostanie w dzienniku urzędowym UE i otwarcie ofert nastąpi w drugiej połowie maja. Jeśli postępowanie przebiegać będzie zgodnie z założeniami, rozpoczęcie realizacji robót możliwe będzie na przełomie II i III kw. bieżącego roku, a wybrany w postępowaniu wykonawca na realizację robót będzie miał 12 miesięcy - licząc od dnia podpisania umowy.


Aktualizacja, 5.06.2018 r.

4 czerwca podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i modernizację budynku przy ul. Buczka 16 w Gdańsku. W budynku powstanie Centrum Wsparcia Rodziny oraz Dom Sąsiedzki. Przetarg wygrała GPVT Pracownia Architektoniczna s.c. z Poznania. Projekt ma powstać do końca 2018 roku.