Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Trwa przebudowa ul. Ogarnej

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

Przebudowa  ul. Ogarnej w Gdańsku.

 Ulica Ogarna zostanie przebudowana od Krowiej Bramy do ul. Garbary, a jej układ będzie nawiązywał do historycznego przebiegu. Ponadto na ul. Ogarnej pojawi się stylizowane oświetlenie i ławki. Jezdnia będzie pokryta starobrukiem, natomiast chodniki płytką betonową. Droga zyska odwodnienie, przebudowane zostaną sieci podziemne, w tym sieć wodociągowa i kanalizacja deszczowa. 

Zadanie jest koordynowane przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska i spółkę Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna. Przebudowa ul. Ogarnej zostanie zrealizowana w ramach programu „Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta”.

 

Widok przed rozpoczęciem realizacji zadania:

Ogarna 2

 

Aktualizacja, 11.12.2023 r.

15 grudnia w godzinach porannych rozpoczną się prace na kolejnym odcinku ul. Ogarnej – do ul. Zbytki. Otwarte zostanie skrzyżowanie ul. Ogarnej, Słodowników i Ławniczej. Jednocześnie zamknięty zostanie odcinek ul. Ogarnej, od ul. Zbytki do ul. Słodowników.  Dojazd do budynków przy ul. Ogarnej  98-116 oraz budynków wewnątrz podwórek możliwy będzie od strony ul. Słodowników i ul. Ławniczej.

Ponadto zamknięte zostanie skrzyżowanie ulic Kotwiczników/Ogarna/Powroźnicza. Przewidziany dojazd do ul. Mieszczańskiej oraz Powroźniczej możliwy będzie od ul. Słodowników i otwartego odcinka ul. Ogarnej.

Ogarna 15.12

Aktualizacja, 15.11.2023 r.

Część odcinka jest już wykonana w kostce ( fragment od Krowiej Bramy), w drugiej połowie grudnia planujemy wejść na przedostatni odcinek (do ul. Pocztowej). Na tym odcinku prawdopodobnie także zostaną odkryte artefakty, zatem konieczne będzie przeprowadzenie badań archeologicznych. Przewidujemy, że realny termin zakończenia prac to połowa 2024 r.

Ogarna 12 11 23 30

Load More

Aktualizacja, 04.10.2023 r.

Na kolejnym odcinku ul. Ogarnej kontynuowane są prace sieciowe.

Ogarna 04 10 23 9

Load More

Aktualizacja, 17.08.2023 r.

W poniedziałek, 21 sierpnia planowane jest wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na ul. Ogarnej.

Od 21 sierpnia do co najmniej końca września odcinek ul. Ogarnej, od ul. Powroźniczej do posesji Ogarna 103/105 (włącznie ze skrzyżowaniem ul. Ogarna/ul. Ławnicza/ul. Słodowników) będzie wyłączony z ruchu kołowego. Ulica Mieszczańska będzie nadal drogą bez przejazdu, ale udostępnione dla ruchu kołowego pozostaje skrzyżowanie ul. Ogarnej z ul. Kotwiczników i ul. Powroźniczą.

Tymczasowy dojazd do obiektów gastronomicznych i hotelarskich znajdujących się na ul. Mieszczańskiej w dalszym ciągu obowiązywać będzie  przez drogę wewnętrzną pomiędzy ul. Mieszczańską a ul. Powroźniczą. W związku z powyższym nie będzie  możliwości parkowania na ul. Powroźniczej. Dodatkowo, z uwagi na zaplanowane prace sieciowe na skrzyżowaniu ul. Ogarna/ul. Ławnicza/ul. Słodowników, nie będzie możliwości parkowania na ul. Słodowników (odcinek od ul. Za Murami do przedmiotowego skrzyżowania).

Wykonawcą prac na ul. Ogarnej jest firma Prasbet. Zadanie jest koordynowane przez DRMG i spółkę GIWK.

 Ogarna Mapa

Aktualizacja, 12.07.2023 r.

Od 12 lipca planowane jest rozpoczęcie prac na odcinku ul. Ogarnej, od ul. Ławniczej do posesji ul. Ogarna 103/105. Roboty  będą w dalszym ciągu prowadzone na odcinku ul. Ogarnej od ul. Powroźniczej do ul. Mieszczańskiej. Ten fragment ulicy nadal będzie zamknięty dla ruchu kołowego.

Odcinek jezdni ul. Ogarnej od skrzyżowania z ul. Ławniczą do posesji Ogarna 103/105 zostanie zwężony do szer. 3 m. Ulica Mieszczańska będzie nadal drogą bez przejazdu, a udostępnione dla ruchu pojazdów pozostanie skrzyżowanie ul. Ogarnej z ul. Kotwiczników/ul. Powroźniczą. Tymczasowy dojazd do obiektów gastronomicznych i hotelarskich znajdujących się na ul. Mieszczańskiej obowiązywać będzie  przez drogę wewnętrzną pomiędzy ul. Mieszczańską a ul. Powroźniczą. W związku z powyższym nie będzie  możliwości parkowania na fragmencie  ul. Powroźniczej.

mapa ogarna

Aktualizacja, 14.06.2023 r.

Na pierwszym odcinku trwa układanie kostki chodnikowej. Na kolejnym fragmencie kontynuowane są roboty sieciowe.

Ogarna 14 06 23 14

Load More

Aktualizacja, 12.05.2023 r.

Kontynuowane są prace sieciowe na kolejnym odcinku. Wykonano instalacje pod oświetlenie uliczne.

 

Ogarna 11 05 23 4

Load More

Aktualizacja, 4.04.2023 r.

Od środy planowane jest zamknięcie kolejnego fragmentu ul. Ogarnej. Odcinek tej ulicy, od ul. Powroźniczej do ul. Słodowników zostanie wyłączony z ruchu. Zachowane zostaną dojścia piesze.

Ponadto ul. Mieszczańska będzie drogą bez przejazdu. Udostępnione dla ruchu kołowego zostanie skrzyżowanie ul. Ogarnej z ul. Kotwiczników i ul. Powroźniczą. Tymczasowy dojazd do obiektów gastronomicznych i hotelarskich znajdujących się na ul. Mieszczańskiej zostanie wyznaczony przez drogę wewnętrzną pomiędzy ul. Mieszczańską a ul. Powroźniczą. W związku z powyższym nie będzie możliwości parkowania na ul. Powroźniczej. Taka organizacja ruchu utrzyma się przez co najmniej miesiąc.

mapka Ogarna

Aktualizacja, 27.01.2023 r.

Wykonawca kontynuuje prace na pierwszym odcinku ul. Ogarnej.

Ogarna 25 01 23 13

Load More

Aktualizacja, 10.01.2023 r.

Na ul. Ogarnej kontynuowane są prace sieciowe na pierwszym odcinku. Z  uwagi na liczne niezinwentaryzowane elementy infrastruktury podziemnej, które powodują kolizje z zaprojektowanymi sieciami oraz trwające badania archeologiczne termin zakończenia robót został wydłużony do sierpnia. Ze wstępnych prognoz wynika, że na dalszych odcinkach ul. Ogarnej może występować podobna sytuacja zatem prace być może zakończą się w IV kwartale 2023 r.

Ogarna 05 01 23 1

Load More

Aktualizacja, 16.12.2022 r.

Na ul. Ogarnej kontynuowane są prace sieciowe.

MicrosoftTeams image 120

Load More

 

Aktualizacja, 25.11.2022 r.

Na ul. Ogarnej kontynuowane są prace związane z przebudową sieci podziemnych.

Ogarna 24 11 22 2

Load More

Aktualizacja, 20.09.2022 r.

Na placu przebudowy ul. Ogarnej natrafiono na kolizję sieci sanitarnych i teletechnicznych. Obecnie trwa opracowywanie rozwiązań zamiennych, które umożliwią dalsze prowadzenie robót.

Aktualizacja, 22.08.2022 r.

Prace prowadzone są na odcinku od ul. Powroźniczej do ul. Mieszczańskiej. Rozebrano starą nawierzchnię, zachowując przejście po chodniku. Rozpoczęły się także już prace ziemne.

Ogarna 18 08 22 1

Load More

Aktualizacja, 01.08.2022 r.

Rozpoczęła się realizacja prac na ul. Ogarnej. W najbliższych tygodniach roboty będą prowadzone na odcinku od ul. Powroźniczej do ul. Mieszczańskiej. 1 sierpnia rozpoczęto rozbiórkę asfaltowej nawierzchni.

Ogarna 01 08 22 7

 

Load More

Aktualizacja, 28.07.2022 r.

W przyszłym tygodniu ruszają prace na ul. Ogarnej. Rozpoczęcie robót drogowych planowane jest od poniedziałku, 1 sierpnia. W pierwszym etapie prace będą prowadzone od Krowiej Bramy do ul. Mieszczańskiej.

W tym etapie przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa i sieci podziemne na odcinku od Bramy Krowiej do ul. Mieszczańskiej oraz wykonany zostanie docelowy układ drogowy w obrębie skrzyżowania ul. Ogarna – ul. Powroźnicza. Odcinek ul. Ogarnej od Bramy Krowiej do ul. Mieszczańskiej zostanie wyłączony z ruchu kołowego, utrzymane będą dojścia piesze.

Ulica Kotwiczników będzie drogą bez przejazdu. Tymczasowy dojazd do obiektów gastronomicznych i hotelarskich znajdujących się na ul. Powroźniczej zostanie wyznaczony przez drogę wewnętrzną pomiędzy ul. Mieszczańską, a ul. Powroźniczą. W związku z powyższym nie będzie możliwości parkowania na ul. Powroźniczej. Taka organizacja ruchu utrzyma się przez około miesiąc.

Mapa Ogarna

Aktualizacja, 2.05.2022 r.

Umowę na realizację zadania podpisano z firmą Budowlano-Drogową. „PRASBET. Koszt prac to niecałe 15,5 mln złotych. Koniec robót przewidziano w kwietniu 2023 r.

Aktualizacja, 7.04.2022 r.

Wyłoniono wykonawcę w przetargu. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa z Firmą Budowlano-Drogową. „PRASBET.

Aktualizacja, 2.03.2022 r.

Na realizację zadania zabezpieczono łącznie 13 155 595,00 zł brutto. Wpłynęła jedna oferta, która jest obecnie analizowana:

1. Firma Budowlano-Drogowa „PRASBET” sp. z o.o. sp. k. - 15.498.000,00 zł

Aktualizacja, 23.02.2022 r.

Otwarcie ofert przeniesiono na 2 marca.

Aktualizacja, 16.02.2022 r.

Otwarcie ofert przesunięto na 24 lutego.

Aktualizacja, 8.02.2022 r.

Otwarcie ofert przesunięto na 17 lutego.

Aktualizacja, 25.01.2022 r.

Ogłoszono przetarg na realizację zadania. Prace potrwają 12 miesięcy. Otwarcie ofert przewidziano 10 lutego.