Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Rewitalizacja czterech ulic na Dolnym Mieście

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

 

RPO EFRR

Rewitalizacja czterech ulic na Dolnym Mieście

Przebudowa i modernizacja  dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu dla obszaru ul. Chłodnej, ul. Sempołowskiej, ul. Królikarnia i Reduta Dzik w ramach zadania Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego.

Nawierzchnia z kostki, stylizowane oświetlenie i ławki, przebudowa sieci podziemnych – na tym w dużym skrócie polegać będzie przebudowa czterech ulic na Dolnym Mieście realizowana w ramach Programu Rewitalizacji. Metamorfozę przejdą ulice Reduta Dzik, Królikarnia, Chłodna i Sempołowskiej. W trakcie trwania robót, które mają potrwać ponad 15 miesięcy od daty podpisania umowy, na poszczególnych ulicach ułożona zostanie kamienna kostka, wykonane zostaną chodniki i oświetlenie.

W ramach inwestycji przebudowane zostaną sieci podziemne: wodociągowa, sanitarna, wykonane zostanie także odwodnienie.

Termin realizacji: ok. 15 miesięcy od daty podpisania umowy

Zamówienie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 08 Konwersja Działanie 08.01, Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, działanie 08.01.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitarnego Trójmiasta - mechanizm ZIT.

Widok przed rozpoczęciem realizacji zadania:

rewi dolne

 

Aktualizacja, 04.10.2023 r.

Zakończono prace sieciowe na pierwszym fragmencie ul. Sempołowskiej. Kontynuowane są roboty na pozostałych odcinkach - na fragmencie ul. Królikarnia trwają prace sieciowe, natomiast na ul. Reduta Dzik prace drogowe.

Dolne miasto 04 10 23

Load More

Aktualizacja, 13.09.2023 r.

Rewitalizacja ulic Dolnego Miasta Krolikarnia 07 09 23 7

Load More

Aktualizacja, 11.09.2023 r. 

W środę, 13 września planowane jest wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na ul. Królikarnia.

Na okres co najmniej miesiąca zamknięty będzie fragment ulicy na wysokości Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej „MROWISKO”. Dojścia piesze do posesji zostaną zachowane.

 mapa krolikarnia

Aktualizacja, 09.08.2023 r.

Na ul. Sempołowskiej kontynuowane są prace sieciowe.

Rewitalizacja 4 ulic Dolne Miasto 08 08 23 2

Load More

Aktualizacja, 15.06.2023 r.

Rozpoczęto prace sieciowe na ul. Sempołowskiej, które będą kontynuowane w najbliższych tygodniach.

Rewitalizacja Krolikarnia 14 06 23 3

Load More

Aktualizacja, 9.06.2023 r.

We wtorek, 13 czerwca planowane jest wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na dwóch ulicach Dolnego Miasta.

13 czerwca, w godzinach porannych zamknięty zostanie fragment ul. Sempołowskiej, na odcinku od ul. Królikarnia do ul. Reduta Dzik oraz odcinek ul. Reduta Dzik, od ul. Chłodnej do ul. Sempołowskiej. Dojścia piesze zostaną zachowane. Taka organizacja ruchu utrzyma się co najmniej do końca czerwca.

Mapka Sempolowskiej Reduta Dzik

Aktualizacja, 24.05.2023 r.

29 maja w godzinach porannych planowane jest zamknięcie łącznika pomiędzy ul. Sempołowskiej z ul. Królikarnia. Ponadto planowane jest zawężenie jezdni ulicy Sempołowskiej na skrzyżowaniu z ul. Królikarnia. Taka organizacja ruchu utrzyma się co najmniej do końca czerwca. Dojścia piesze zostaną zachowane.

Mapa Krolikarnia

Aktualizacja, 11.04.2023 r.

Umowę na realizację zadania podpisano z firmą Eurovia Polska S.A. Koszt prac to ponad 20 mln zł. Realizacja zakończy się w lipcu 2024, a odbiory we wrześniu 2024 r.

Aktualizacja, 27.03.2023 r.

Wyłoniono wykonawcę robót. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa z firmą Eurovia Polska S.A.

Aktualizacja, 10.02.2023 r.

Na realizację zadania zabezpieczono w budżecie 17 825 810,80 zł. Wpłynęło 6 ofert, które są obecnie analizowane:

  1. Budimex S.A. - 22 127 530 zł
  2. Konsorcjum firm, lider: ROVERPOL Sp. z o.o. - 23 800 500 zł
  3. Wodkan - Grzenkowicz = 26 416 710 zł
  4. Eurovia Polska S.A. - 20 266 899, 48 zł
  5. FB Jelcz Sp. z o.o - 23 853 674,65 zł
  6. Prasbet Sp. z o.o - 22 500 000 zł

Aktualizacja, 23.01.2023 r.

Otwarcie ofert przesunięto na 10 lutego.

Aktualizacja, 16.12.2022 r.

Ogłoszono ponownie przetarg na realizację zadania. Otwarcie ofert zaplanowano na 20 stycznia. Realizacja ma potrwać 65 tygodni od daty podpisania umowy.

Aktualizacja, 21.09.2022 r.

Przetarg został unieważniony. W najbliższym czasie zostanie ogłoszone nowe postępowanie.

Aktualizacja, 1.06.2022 r.

Na realizację zadania zabezpieczono w budżecie 20 472 283, 16 zł. Wpłynęły cztery oferty, które są obecnie analizowane:

  1. WODKAN-GRZENKOWICZ Sp. z o.o - 25 186 710 zł
  2. ETP S.A. - 28 502 790 zł
  3. FB-JELCZ Sp. z o. o - 23 763 574, 21 zł
  4. STRABAG Sp. z o.o - 33 666 890,28 zł

Aktualizacja, 24.05.2022 r.

Otwarcie ofert przesunięto na 1 czerwca.

Aktualizacja, 13.04.2022 r.

Ogłoszono przetarg na realizację zadania. Otwarcie ofert zaplanowano na 18 maja. Realizacja ma potrwać 36 tygodni od daty podpisania umowy.

Aktualizacja, 29.03.2022 r.

Z uwagi na zbyt wysokie oferty przetarg został unieważniony.

Aktualizacja, 24.03.2022 r.

Na realizację zadania zabezpieczono 12.212.726,74 zł brutto. Wpłynęła jedna oferta, która jest obecnie analizowana:

1. WODKAN-GRZENKOWICZ Sp. z o.o. - 26.785.710,00 zł